Ana Sayfa » Aşçı Gündem » Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye Üyeliği

Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye Üyeliği

Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye Üyeliği

Değerli Türkiye Aşçılık ve Pastacılık Camiası

Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu AŞPAFED olarak sizlerle ülkemiz mutfak sanatı adına bizlere yarar sağlayacağını düşündüğümüz önemli bir haberi paylaşmak istedik.

Aslında kökü çok yıllar öncesine dayanan fakat bir türlü sonuç alınamayan bu konu üzerinde özellikle son bir sene zarfında kesin kararlılık ve büyük bir azim ile çalışılması sonucunda “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye üyeliğinin “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Biriği” Genel Kurulu’nda kabul gördüğünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” uluslararası tüzüğüne göre sadece Avrupa Birliği (EU) ülkelerinin üye olabildiği bir kurumdur. Dahada büyümek ve güçlenmek adına Avrupa Birliği (EU) üyesi olmayıp Avrupa ile yakınlığı olan ülkeleri de artık “Observer Country” statüsünde üye almaya başlamıştır. Bu statüde ilk olarak yine Avrupa Birliği (EU) üyesi olmayan İsviçre’yi ve şimdide Türkiye’yi üyeliğe kabul etmişlerdir. Bu statüde üyelik ile Türkiye “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” içinde üye diğer tüm ülkeler gibi bütün faaliyetlere katılacak olup Genel Kurulu’nda da ülkemizi temsilen yerini alacaktır. Türk aşçısının ve pastacısının Avrupa’daki iş imkânlarına daha fazla sahip olabilmek, kalitesini Avrupa’da tescilleyebilmek ve çıtasını yükseltebilmek adına ülke olarak önümüzü açacak olan Euro-Toques Türkiye üyeliğinin ülkemize ve Türk Aşçılık ve Pastacılık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” aralarında ünlü Chef Paul Bocuse’nde bulunduğu bir grup Avrupalı ünlü Chef’ler tarafından 1986 yılında kurulmuştur. Kurumun asıl amacı Avrupa ülkelerindeki yiyecek kalitesini korumak ve bu konuda çalışmalar yapmak, perakende ve toptan tüm gıda üretimlerinin insan sağlığına uygun üretilmesini sağlamak ve denetlemek, ülkelerdeki temel mutfak kültürü standartlarını korumak ve sahip çıkmak, sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konusunda çalışmalar yapmak ve yapan kuruluşlara destek vermek, tüketici haklarını korumak ve desteklemektir. “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda gıda mevzuatı ile ilgili toplantı ve çalışmalara katılıp Avrupa ülkelerinde çıkarılacak gıda ve mutfak sanatları ile ilgili kanun tasarıları ile ilgili de görüş ve öneriler bildirmektedir. “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Avrupa Birliği (EU) Parlamentosu’nun alanında tanıdığı tek resmi kuruluştur.

Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” yönetim şekli olarak üye olan her ülkede bir ofis açmakta ve bu ofis direk merkeze bağlı olarak çalışmaktadır. Bu ofisler her ülkede o ülkenin dernekler kanununa göre ana merkeze bağlı şube görevi görmektedir. Her üye ülkenin kendi içinde bir başkanı ve yönetim kurulu bulunmaktadır. “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” ülkelerdeki belli bir federasyonun veya derneklerin direk olarak üye olduğu değil o ülkede yaşayan tüm aşçıların ve pastacıların, tedarikçilerin, gıda üretim yerlerinin, restoranların vb. üye olabileceği bağımsız bir kuruluştur. Bizler yukarıda belirtildiği üzere bu üyeliği AŞPAFED olarak yapılan çalışmalar ışığında alsakta tüzük gereği AŞPAFED olarak direk “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” üyesi değiliz. Yanlış bir anlaşılmaya yer vermemek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Fakat “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye üyeliği AŞPAFED’in çalışmaları sonucunda başarılmış bir iş olduğu için “Euro-Toques Türkiye” başkanı ve yönetim kurulu ve Avrupada’ki temsili AŞPAFED yönetim kurulundan seçilmiş kişilerden oluşacaktır. “Euro-Toques Türkiye” ve AŞPAFED ülkemizde ortak hareket edecek ve çalışmalarını beraber yürütecektir. Ayrıca bu üyelik ile tüm AŞPAFED üyeleride otomatik olarak artık Euro-Toques Avrupa Aşçılar Birliği üyeliğine hak kazanmıştır.

Şu an itibari ile Euro-“Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye ofisinin kurulma çalışmalarına başlanmış ve yetkili merciler ile ofisin açılması konusunda resmi görüşmeler yapılmıştır. Resmi süreç sonunda “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye ilk Genel Kurul’u yapılıp ülke başkanı, yönetim kurulu ve diğer detaylar siz değerli camiamız ile paylaşılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen konular ışığında “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” Türkiye üyeliği müzakereleri ile ilgili işlerin bugüne kadar yürütülmesinde AŞPAFED yönetim kurulu adına görevlendirilen Sn. Gökhan Tufan’ın “Euro-Toques – Avrupa Aşçılar Birliği” ile yapmış olduğu yazışmaları ve üyelik onay belgelerini ekte siz değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

AŞPAFED Yönetim Kurulu