Ana Sayfa » Aşçı Gündem » AŞÇILIĞIN GERÇEK ADI ZANAATKAR dır

AŞÇILIĞIN GERÇEK ADI ZANAATKAR dır

AŞÇILIĞIN GERÇEK ADI ZANAATKAR dır

Ahmet özdemir Aşçı Özüyle sözüyle ZANAATKAR dır .

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalıdır. Öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek ve  Bu mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir.


 
Marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık ,aşçılık gibi mesleklerin hepsi birer zanaattir. Bir kimsenin zanaatkâr olması için el becerisi gerektiren bir malı veya hizmeti sadece satması değil, birfiil üretmesi gerekir.

Zanaatkârlar, el becerileri nedeniyle tarih boyunca pek çok toplumda saygın bir yere sahip olmuşlardır. Sanayi devrimi ile birlikte birçok zanaat yok olmuş, yerini endüstriyel üretime bırakmıştır, diğerleri ise şekil değiştirerek değişen koşullara ayak uydurmuştur.

Hüner sahibi, usta. Kendisine bahşedilen yetenek ve edindiği bilgi ve birikimle değil de meleke ve el ustalığıyla güzel sanatların dışındaki herhangi bir alanda ‘eser’ ortaya koyan kişiye Zanaatkâr denir.

Hakiki sanat alanı dediğimiz güzel sanatlarda mahir olan ve öne çıkan sanatkârdan farklıdır. Onun gibi “bediî kıymeti” olan bir eser ortaya koyamaz. El ile yaptığı işi meslek ve geçim vasıtası edinmiş kişi ve “usta” demektir.

 


Sanatkâra has özelliklerden yoksun ama kendisini öyle zanneden ve güzel sanatlar vadisinde kötü eser vücûda getirenlere de “zanaatkâr” dendiği olur ki, kanaatimizce doğru bir adlandırmadır.